ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Εισιτήρια
Επίσκεψη >> Εισιτήρια

Εισιτήρια

Ολόκληρο: €6, Μειωμένο: €3 (Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου η μειωμένη τιμή των μεμονομένων εισιτηρίω ισχύει για όλους τους επισκέπτες ανεξαιρέτως)


Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €14, Μειωμένο: €7
Το ενιαίο εισιτήριο έχει ισχύ 3 ημερών για: Βυζαντινό Μουσείο Αντιβουνιώτισσας, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, Μουσείο Παλαιόπολης (Μον Ρεπό)
 

Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου

 • 6 Μαρτίου - Μνήμη Μελίνας Μερκούρη
 • Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους (Διήμερο Ευρωπαικών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς) 
 • 18 Απριλίου - Διεθνής Ημέρα Μνημείων
 • 18 Μαΐου - Διεθνής Ημέρα Μουσείων
 • Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους. 
 • 28η Οκτωβρίου - Εθνική Εορτή

Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσοδο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

 • Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης
 • Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών Κρατών - Μελών της Ε.Ε. άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της Αστυνομικής τους  Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης
 • Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών των εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Πρόσωπα που δικαιούνται ελεύθερη είσοδο

 • Κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου
 • Άτομα που δικαιούνται να αποκτήσουν «Δελτίο ελεύθερης εισόδου» τριετούς
  διάρκειας µε δικαίωµα ανανέωσης
 • Δημοσιογράφοι με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας
 • Κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) με την επίδειξη αυτής
 • Μέλη Εταιριών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε όλη την Ελλάδα με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους
 • Νέοι ηλικίας έως 18 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας
 • Ξεναγοί με την επίδειξη επαγγελματικής τους ταυτότητας 
 • Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης
 • Οι συνοδοί τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα
 • Υπάλληλοι του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
 • Υπάλληλοι του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
 • Υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
 • Φοιτητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ισοτίμων Σχολών των εκτός της Ε.Ε. χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας
 • Φοιτητές και σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισοτίμων Σχολών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας
 • Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας
 • Τα άτομα με αναπηρία (67% & άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης
 • Γονείς πολύτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά τους είναι έως 23 ετών και ως 25 εάν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων ή βεβαίωσης από το Σύλλογο Πολυτέκνων ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατλαστασης από το Δήμο
 • Οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά είναι έως 18 ετών και έως 24 εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
 • Οι μονογονεικες οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
 • Οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας
 • Οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης