ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού
Νέα - Εκδηλώσεις >> Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

22/03/2017

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, που εδρεύει στην Κέρκυρα.

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού
Συνοδευτικό υλικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ