ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τμήματα
To Μουσείο >> Τμήματα

Τμήματα

Τμήμα Μουσειακών Συλλογών

Στην αρμοδιότητά του υπάγονται η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη των έργων και αντικειμένων του Μουσείου. 


Τμήμα Συντήρησης

Στην αρμοδιότητά του υπάγονται ο καθαρισμός, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αρχαιολογικών αντικειμένων Ασιατικής Τέχνης και κάθε φύσης εκθεμάτων, σε συνεργασία κατά περίπτωση με το Τμήμα Μουσειακών Συλλογών του Μουσείου.


Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων

Στην αρμοδιότητά του υπάγονται η προβολή του Μουσείου, η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, καθώς και η εξυπηρέτηση των ειδικών μελετητών.


Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Στην αρμοδιότητά του υπάγονται η διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων του προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, για τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, για τη φύλαξη του Μουσείου, για την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, καθώς και για την τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου.